Przeskocz do treści

w PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA i TRZECH KRÓLI W DŁUTOWIE

16-18 GRUDNIA 2022

16 GRUDNIA 2022 - PIĄTEK

700 Msza święta – RORATY-  z nauką ogólną

900 Msza Święta z nauką dla wszystkich

1015 Spotkanie rekolekcyjne w szkole dla dzieci młodszych - klasy od I do IV

1050 Spotkanie rekolekcyjne  w szkole - grupa starsza - klasy V do VIII

1800 Msza Święta z nauką dla wszystkich

17 GRUDNIA - SOBOTA - DZIEŃ SPOWIEDZI

700 Msza Święta – Roraty- z nauką dla wszystkich (spowiedź podczas Mszy Świętej)

945 SPOWIEDŹ

1000 Msza święta z nauką dla wszystkich

1545 SPOWIEDŹ

1600 Msza święta z udziałem młodzieży klas bierzmowanych i Rodziców (prosimy zabrać indeksy)

1745 SPOWIEDŹ

1800 Msza Święta z nauką ogólną

18 GRUDNIA- NIEDZIELA

700 Godzinki do NMP

730 Msza Święta z nauką dla wszystkich

900 Msza święta z nauką dla Żywej Róży

1015 Huta Dłutowska - Msza Święta z nauką dla wszystkich

1130 Msza Święta z nauką dla dzieci i ich rodziców

…NA PRZYJŚCIE CHRYSTUSA KRÓLA, PÓJDŹMY WSZYSCY Z POKŁONEM…

Cmentarz Parafialny w Dłutowie przeszedł inwentaryzację cyfrową, został na nowo podzielony na sektory (baner z nowym podziałem wisi przy wejściu na cmentarz, oraz na stronie internetowej jest dostępna mapa z dokładną numeracją). Sektory zostały oznaczone także na cmentarzu odpowiednimi tabliczkami. Nowe oznaczenie nic dla państwa nie zmienia – porządkuje jedynie cmentarz w dokumentacji.

Przy „zniczomacie” został umieszczony regał – do wymiany zniczy – prosimy o zostawianie tylko takich zniczy jakie sami chętnie byśmy „pożyczyli”. Na regale znajdą się też narzędzia pomocne
w porządkach, prosimy o nie dbać i po użyciu odstawiać je na miejsce.

LINK DO STRONY NA KTÓREJ DOSTĘPNY JEST CMENTARZ:

https://www.ecmentarze.pl/parafia/dlutow

Po prawej stronie mamy okienko: WYSZUKAJ GRÓB – wyszukujemy osobę zmarłą spoczywającą w interesującym nas grobie.

Wyskoczy nam lista grobów, na których pojawia się wpisane nazwisko, oraz dodatkowe informacje jak data zgonu, wyszukujemy ten interesujący nas i klikamy: SZCZEGÓŁY

W szczegółach widzimy zdjęcie grobu, listę pochowanych osób z datami jakie można odczytać z pomnika. Prosimy o sprawdzenie tych danych, ponieważ zdarzają się pomyłki – przy przepisywaniu ze zdjęć, coś czasami było nie czytelne, zasłonięte przez kwiaty, lub nastąpiła zwykła ludzka pomyłka. Wszelkie pomyłki w danych, lub aktualne zdjęcia* można zgłosić przez pomarańczowy przycisk AKTUALIZUJ DANE, telefonicznie lub osobiście
w kancelarii parafialnej.

* Nowe pomniki postawione w roku 2022, oraz groby w których został dokonany pochówek w 2022 – będą miały zdjęcia aktualizowane pod koniec roku.

Jeśli w szarym polu po prawej stronie mamy zielony znaczek V – WSZYSTKO W PORZĄDKU, to nic nie musimy robić.

Jeśli w szarym polu mamy czerwoną słuchawkę – PILNY KONTAKT – prosimy o kontakt
z kancelarią. Najprawdopodobniej grób nie posiada aktualnej opłaty, lub nie mamy danych dysponenta.

Jeśli w szarym polu jest czarny X – GRÓB DO LIKWIDACJI – jest to grób zakwalifikowany do likwidacji. Wszystkie groby zaniedbane i nieczytelne oznaczone zostały jako te do likwidacji – zostały też oznaczone na cmentarzu w październiku – jeśli nie zgłosi się nikt chętny o ich zadbanie na wiosnę zostaną zgodnie z prawem zlikwidowane.

O PILNY KONTAKT także proszę wszystkich, którzy mają zarezerwowane kwatery „puste”, aby odpowiednio je oznaczyć.

Wszelkich informacji i pomocy w sprawach cmentarza i strony udzielamy pod numerem telefonu: 505 201 495 (prosimy dzwonić w poniedziałki, środy i piątki 9:00-10:00 i 16:00 -17:00 lub pisać SMS z prośbą o kontakt – w miarę możliwości będziemy oddzwaniać), mailem: dlutow.cmentarz@gmail.com oraz w kancelarii parafialnej: czynna poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 9:00-10:00 i 16:00-17:00.


Historia wizerunku Pana Jezusa

„Był on umieszczony na krzyżu drewnianym stojącym przy skrzyżowaniu dróg w Leszczynach Małych. Obecnie w tym miejscu stoi krzyż metalowym na kamiennym postumencie.

W roku 1941 Niemcy niszczyli znamiona polskości
i wszystkie znaki wiary katolickiej. Wizerunek Pana Jezusa
z powalonego krzyża, z narażeniem życia został ukryty przez mieszkankę wsi Leszczyny Małe p. Zofię Jagusiak. Wizerunek ten przebył wraz z rodziną trudne czasy wojny, wysiedlenie i pobyt
w Austrii i powrót w  roku 1945.

W ciągu tego okresu wizerunek Pana Jezusa wraz
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej był oparciem tej rodziny
w trudnym okresie życia. Żarliwe modlitwy o pomoc i opiekę do Matki Bożej Częstochowskiej i Pana Jezusa podczas bombardowania w 1944 uchroniły od zniszczenia budynek w którym przebywali w miejscowości Lafelt – podczas gdy cała wieś uległa zniszczeniu. Gdy pewnego razu po żarliwych nocnych modlitwach całej polskiej rodziny – okazało się rano, że tylko ich budynek ostał się niezniszczony podczas bombardowania – przyłączyli się do modlitw dziękczynnych również właściciele domu – Austriacy. Przedtem  te osoby nie modliły się. Podobnych przypadków opieki i ocalenia było później więcej. Szczególnie w czasie późniejszego powrotu do Polski wczesną wiosną 1945 roku. Czasem wydawało się nam, że jest to wdzięczność ze strony Pana Jezusa za opiekę nad Jego wizerunkiem.

Podpisali Piotr i Zofia Jagusiakowie

Wizerunek Pana Jezusa, został umieszczony na drewnianym krzyżu na cmentarzu”

Do dziś krzyż się nie zachował.

Oryginalna pisownia z kroniki parafialnej z roku 1991.