Przeskocz do treści


Historia wizerunku Pana Jezusa

„Był on umieszczony na krzyżu drewnianym stojącym przy skrzyżowaniu dróg w Leszczynach Małych. Obecnie w tym miejscu stoi krzyż metalowym na kamiennym postumencie.

W roku 1941 Niemcy niszczyli znamiona polskości
i wszystkie znaki wiary katolickiej. Wizerunek Pana Jezusa
z powalonego krzyża, z narażeniem życia został ukryty przez mieszkankę wsi Leszczyny Małe p. Zofię Jagusiak. Wizerunek ten przebył wraz z rodziną trudne czasy wojny, wysiedlenie i pobyt
w Austrii i powrót w  roku 1945.

W ciągu tego okresu wizerunek Pana Jezusa wraz
z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej był oparciem tej rodziny
w trudnym okresie życia. Żarliwe modlitwy o pomoc i opiekę do Matki Bożej Częstochowskiej i Pana Jezusa podczas bombardowania w 1944 uchroniły od zniszczenia budynek w którym przebywali w miejscowości Lafelt – podczas gdy cała wieś uległa zniszczeniu. Gdy pewnego razu po żarliwych nocnych modlitwach całej polskiej rodziny – okazało się rano, że tylko ich budynek ostał się niezniszczony podczas bombardowania – przyłączyli się do modlitw dziękczynnych również właściciele domu – Austriacy. Przedtem  te osoby nie modliły się. Podobnych przypadków opieki i ocalenia było później więcej. Szczególnie w czasie późniejszego powrotu do Polski wczesną wiosną 1945 roku. Czasem wydawało się nam, że jest to wdzięczność ze strony Pana Jezusa za opiekę nad Jego wizerunkiem.

Podpisali Piotr i Zofia Jagusiakowie

Wizerunek Pana Jezusa, został umieszczony na drewnianym krzyżu na cmentarzu”

Do dziś krzyż się nie zachował.

Oryginalna pisownia z kroniki parafialnej z roku 1991.