Przeskocz do treści

WIELKANOC 2023 – ŻYCZENIA

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,

wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”.

Drodzy nasi Parafianie!

            Ta znana pieśń wielkanocna jest dla nas uczniów Jezusa Chrystusa nie tylko uwielbianiem Boga i Jego potęgi  oraz radości z tryumfu Jezusa. To także dla każdego z nas wezwanie do „wyjścia
z grobu” naszego życia, do pozbycia się tych wartości i zasad, które nie budują, nie są twórcze, lecz niszczą!

            Wyjść z grobu, to znaczy zacząć na nowo budowanie swojego życia, człowieczeństwa, codzienności w oparciu
o naukę Zmartwychwstałego Jezusa.

            Dlatego życzymy Wam, by zwycięski  Chrystus dał siłę do budowania w Waszych rodzinach i środowiskach życia „cywilizację Miłości, Dobra i Prawdy”.

             Na ten świąteczny czas z serca Wam błogosławimy

Ks. Zbigniew – proboszcz

Ks. Tomasz – wikariusz

Wielkanoc, Dłutów 2023