Przeskocz do treści

WSPOMNIENIE KS. ABP. JANUSZA BOLONKA

W minionym tygodniu kościół polski, a szczególne nasza parafia wspominała postać księdza Arcybiskupa Janusza Bolonka.6 grudnia przypadała 80 rocznica Jego urodzin. Pozwólcie więc, że chociaż krótko przypomnimy postać tego kapłana, którego dała kościołowi lokalnemu i powszechnemu nasza parafia. Arcybiskup Janusz Bolonek urodził się 6 grudnia 1938 roku w Hucie Dłutowskiej. Ochrzczony został 26 grudnia 1938 roku w kościele parafialnym w Dłutowie. Młodość spędził w Łodzi, gdzie uczęszczał do szkół średnich i do Wyższego Seminarium Duchownego. Sakrament święceń kapłańskich przyjął 17grudnia 1961 roku w parafii Dłutów. Po roku na prośbę biskupa Michała Klepacza,wyjechał na studia do Rzymu, gdzie studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach 1967 – 1971 był studentem Papieskiej Akademii Dyplomatycznej i równocześnie studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.W sierpniu 1971 roku papież Paweł VI powierzył ks. Januszowi stanowisko sekretarza w Nuncjaturze Apostolskiej w Nikaragui, następnie po czterech latach został przeniesiony do Waszyngtonu, gdzie przyczynił się m.in. do utworzenia Polskiej Misji Duszpasterskiej. W 1977 roku rozpoczął pracę dyplomatyczną w  Egipcie. W 1979 roku zostaje wezwany przez Ojca Świętego Jana Pawła II do pracy w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, gdzie pracował do 1989 roku. Brał czynny udział w przygotowaniach i organizacji drugiej i trzeciej podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski. 25 września 1989 roku zostaje podniesiony do godności arcybiskupa. Sakrę biskupią otrzymał 20 października 1989 roku w Bazylice Św.Piotra w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II. Jako biskupie zawołanie przyjął słowa „Uni Trinoque Deo” – Trójjedynemu Bogu. Następnie pełnił urząd nuncjusza apostolskiego w państwach: Wybrzeże Kości Słoniowej, Rumunia, Urugwaj, Bułgaria i Macedonia. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Łodzi. Zmarł 2 marca 2016 roku, Jego ciało spoczywa na miejscowym cmentarzu w Dłutowie. Ten kapłan, którego nam brakuje, jest naszą dumą i nadzieją, że dobry Bóg przez Jego przyczynę błogosławić będzie naszą polską ziemię, a w szczególności dłutowską parafię.

Księże Arcybiskupie, Pamiętamy !!!