Przeskocz do treści

Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii będzie miało miejsce w roku 2026r.

Wymagane dokumenty do bierzmowania
1. Kancelaryjna karta chrztu.
2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji.
3. Bierzmowanie powinno przyjmować się w swojej parafii.
4. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii.

Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana lub katechetę prowadzącego przygotowanie.