Przeskocz do treści

Sakrament małżeństwa

PLANOWANA PARAFIALNA KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA - WIELKI POST 2024r.

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.
2. Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii odpowiednio wcześniej.
3. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu w celu załatwienia formalności i wypełnienia dokumentacji.

4. Do kancelarii przynosimy ze sobą:
a) Metrykę chrztu świętego (ważna jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii chrztu św.). Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa.
b) Świadectwo bierzmowania (o ile fakt bierzmowania nie jest odnotowany w metryce chrztu św.)
c) Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego lub świadectwo z katechezy (ostatnia klasa szkoły średniej).
d) Dowody osobiste.
e) Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia świadków. Świadkowie muszą mieć 18 lat.
f) Zaświadczenia z parafii świadków, że mogą pełnić tę funkcję.
g) Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego – jest ono ważne tylko trzy miesiące).
h) Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
i) Akt zgonu małżonka (wdowcy).

5. W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych. Na spisanie protokołu narzeczeni umawiają się z jednym z kapłanów.
6. Narzeczeni muszą odbyć nauki przedślubne i skupienie, na które otrzymają skierowanie w kancelarii.
7. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po zgłoszeniu się w kancelarii i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna. Kartki do spowiedzi wydawane są przy zgłoszeniu ślubu.
8. Po zgłoszeniu się , narzeczony(a) pochodzący(a) z innej parafii, otrzymuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą doręcza do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania. Zapowiedzi są wywieszane maksymalnie na czas 3 niedziel. Po tym okresie zgłasza się do kancelarii i odbiera zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, które przynosi do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.
9. Jeżeli narzeczeni mają takie życzenie, to mogą wynająć firmę lub kwiaciarnie do dekoracji kościoła, sami dekorować.
10. Sakramentu małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę podczas Mszy świętej.