Przeskocz do treści

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – „Gladiatorzy Liturgii”

HISTORIA:

Tradycja służenia do mszy świętej w naszej parafii, jest długoletnia. Wielu w tej chwili już dorosłych, naszych parafian, to byli członkowie tej grupy. Niejednokrotnie wymiana pokoleniowa nastąpiła więc „z ojca na syna” czy też wynikała z wprowadzenia do służby liturgicznej przez starszych braci. Ministrantura to znakomite doświadczenie dla młodzieży, ponieważ uczy odpowiedzialności i pracy w zespole, buduje pewność siebie i daje także możliwość rozwoju duchowego.

O NAS:

Obecnie, od czerwca 2023 roku grupa funkcjonuje pod nazwą „Gladiatorzy Liturgii”, należą do niej ministranci i lektorzy, służący w Kościele parafialnym oraz w Kaplicy w Hucie Dłutowskiej. Naszej grupie przewodniczą Prezes oraz Wiceprezes, których wspiera Rada Ministrantów, z kolei opiekę nad naszą grupą sprawuje ks. Wikariusz. Naszym zadaniem jest służba przy ołtarzu, pomagamy księżom przy sprawowanej Mszy Świętej.  Lektorzy oraz starsi ministranci włączają się w liturgię słowa oraz wykonują inne polecone im przez kapłanów zadania liturgiczne. Nasi młodsi ministranci oraz kandydaci, uczą się prawidłowej postawy przy ołtarzu, a w miarę nabierania przez nich doświadczenia poznają kolejne funkcje i pomagają w obrzędach liturgicznych. Staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty, w ten sposób chcemy nie tylko dawać dobry przykład innym, ale również pokazać, że bycie ministrantem to dla nas zobowiązanie, które chcemy wykonać jak najlepiej.

ORGANIZACJA:

        Nasze spotkania formacyjno-modlitewne (zbiórki) odbywają się, zawsze w pierwszą sobotę każdego miesiąca, o godzinie 10:00, w salce parafialnej lub w Kościele. Podczas tych spotkań omawiamy, najważniejsze sprawy organizacyjne, doskonalimy naszą posługę przy ołtarzu. Dyskutujemy (nie tylko o sprawach wiary) oraz wspólnie się modlimy. W ciągu roku, organizujemy różne akcje, z których pozyskujemy środki na wyjazdy, czy spotkania integracyjne.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ:

Chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć zapraszamy na zbiórki, ale na kandydatów czekamy też po każdej niedzielnej mszy świętej i zawsze odpowiemy na Wasze pytania. Nasz apel kierujemy także do Rodziców zwłaszcza tych dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej. Prosimy, zaproponujcie swoim synom służbę „bliżej ołtarza” jako formę pogłębiania wiary.

Z A P R A S Z A M Y !!